DRUŠTVO LIKOVNIKOV KRŠKO OKO

Kiparstvo

Kiparska sekcija Društva likovnikov Krško – OKO je bila ustanovljena leta 2009, čeprav je nekaj ljubiteljev kiparstva ustvarjalo že od same ustanovitve društva. Kiparjev je v društvu manj kot slikarjev, a vsako leto več. Kiparji se ukvarjajo predvsem z modeliranjem v glini, torej z malo plastiko, upodabljajo žensko in moško figuro, pa tudi živalska ni redkost. Ustvarjajo tudi v nizkem reliefu (plakete). Dela izdelana iz gline se dobro posušena še žgejo v pečeh pri visokih temperaturah, od tu »žgana glina«, kar pa kiparji še patinirajo ali pa glazirajo, torej tako obdelano še enkrat žgejo.

Mentorica pri kiparjenju je bila vse od ustanovitve društva, že preminula Vladimira Štoviček, akademska kiparka. Zadnja leta pa je naš mentor Lovro Inkret, akademski kipar iz Ljubljane, ki pa vzporedno sodeluje tudi s slikarji v društvu.

Dolgoročni cilj kiparske sekcije je ohranjanje kiparskega ustvarjanja v maniri nizkega reliefa: plakete in medalje, kar je dediščina Štovičkovih, domačih kiparjev iz Leskovca pri Krškem (Vladimirja in njegove hčerke Vladimire), kar je posebnost v Sloveniji, pa tudi širše (v državah nekdanje Jugoslavije).

Nosilni kiparski dogodek v društvu je skupinska razstava ob koncu leta v Dvorani v parku v Krškem, po zaključenih kiparskih delavnicah, ki pa potekajo že spomladi.