DRUŠTVO LIKOVNIKOV KRŠKO OKO

O društvu

Društvo likovnikov Krško - OKO je bilo ustanovljeno 26. aprila 1996 v Krškem. Pred tem pa se je 13 ljubiteljev umetnosti sestalo marca 1996 v Brestanici v gostilni LURD in se odločilo, naj se iz skupine KLIK, v okviru katere so se sestajali in ustvarjali ljubitelji slikarstva že od leta 1964, rodi društvo s sedežem v Krškem.

Dan društva je Štovičkov dan, ki ga vsako leto 26. junija – na rojstni dan Vladimirja Štovička, akademskega kiparja, ki je hkrati tudi dan odprtih vrat društva, praznujejo člani s skupinsko razstavo svojih del.

Društvo likovnikov Krško – OKO ima sedež na Valvasorjevem nabrežju 2 v Krškem, to je v prostorih Mestnega muzeja Krško. Šteje cca 50 članov, ljubiteljskih ustvarjalcev, ki slikajo, rišejo, kiparijo, občasno pa izdelujejo ročnodelske izdelke (polstenje,..) in se preizkušajo tudi v japonski umetnosti (v maniri haige in haikuja). Poleg tega pa skrbijo tudi za ohranjanje kulturne dediščine v kraju (retrospektiva Jara Hilberta, slike Marije Attems Auersperg,..). Posebne pozornosti pa so deležni mladi, pri tem pa jih skupaj s starejšimi člani društva vodijo in izobražujejo akademski slikarji in kiparji (Čuber, Kotar, Inkret, Palmič, Cedilnik, Atanasov, Rački idr.). Društvo deluje v štirih sekcijah: slikarski, kiparski, ročnodelski in haiku sekciji.

Med letom društvo organizira razstave slikarskih in kiparskih del po zaključenih slikarskih in kiparskih delavnicah, organizira pa tudi samostojne razstave posameznih članov. Člani društva že vrsto let zelo uspešno sodelujejo na najstarejši evropski mednarodni slikarski koloniji EX-tempore Piran, kjer v konkurenci med več kot 300 udeleženci iz vsega sveta dosegajo uvrstitve in nominacije, kar šteje v likovnih krogih kot imeniten uspeh.

Državni razpisi slikarskih tematik v okviru JSKD Republike Slovenije so tudi za naše člane priložnost, ki jo realizirajo zelo uspešno, saj so se s svojimi deli uvrščali na Regijsko razstavo Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pa tudi na državno slikarsko razstavo.

Člani društva uspešno sodelujejo z drugimi društvi po Sloveniji in Hrvaški, na mnogih medobčinskih, regijskih, medregijskih in državnih ter mednarodnih likovnih kolonijah in natečajih. Predvsem pa so prepoznavni v domačem kraju, kjer se vrstijo likovni dogodki skozi vse leto v Dvorani v parku, Galeriji Krško, avli Kulturnega doma Krško, prostorih Mestnega muzeja Krško, raznih poslovnih prostorih kot npr. v Qlandiji v Krškem, ter še kje. Tudi slikanje na škarpah v mestu postaja izziv za sodelovanje z mladimi, predvsem učenci bližnjih osnovnih šol in varstvenih zavodov.

Sodelovanje društva sega tudi izven meja Slovenije v Obrigheim v Nemčijo in v Chantapie v Francijo.

Pravila delovanja društva so zapisana v Statutu društva, ki je usklajen z Zakonom o društvih in ostalo veljavno zakonodajo v državi. Za zakonito delovanje društva odgovarja predsednik, ki društvo tudi zastopa v javnosti. Odločitve sprejema zbor članov društva enkrat letno, med letom pa Upravni odbor pod vodstvom predsednika v skladu s statutom društva, na rednih mesečnih sejah. Za organizacijo in čim kvalitetnejše delovanje v posameznih sekcijah so zadolženi vodje sekcij. Redni mesečni sestanki članov društva so vsak prvi ponedeljek v mesecu na sedežu društva, torej v prostorih Mestnega muzeja Krško v Valvasorjevem nabrežju 2 v Krškem.

Delovanje društva se financira iz sredstev, ki jih društvo pridobi na javnih razpisih (večinoma na Občini Krško), prispevkov članov (članarina,..) ter iz donatorskih sredstev.

Društvo likovnikov Krško – OKO ima status društva v javnem interesu od leta 2013 dalje.